Priset är skänkt av

dialect

Utlottning

När ni kommer till Björkängsträffen får Ni en ”lott” per fordon. Ni fyller i Namn, e-post och mobiltelefonnummer på lappen och lägger den i ”Drägerlådan” Efter sista träffen komer en dragning bland årets besökare att ske och vinnaren får en av marknadens bästa Alkotestare ”Dräger 3000” i pris. Är du en flitig deltagare ökar chanserna.

 

Priset är skänkt av Dialect Halmstad.