Uppstartsmöte

Klubben startas upp med i syfte att främja vårt bilintresse och att för klubbens medlemmar möjliggöra utövandet av detta intresse.

”The original eight”